Tạo ra giá trị mới

Một thương hiệu hoàn toàn mới về thiết kế xe lăn,
Phong cách thời trang và cá tính,
Phát huy các giá trị truyền thống.
Chìa khóa để tạo ra khái niệm hoàn toàn mới.
Một thương hiệu nổi tiếng thế giới,
Với 4 chữ cái: M-i-K-i
Mang theo cam kết với khách hàng.