Địa chỉ:
Lô CNVN04-8 & CNVN04-9,
Khu công nghiêp hỗ trợ Đồng Văn III,
Phường Hoàng Đông, Thị Xã Duy Tiên,
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
E-mail:
mg-01@miki-vn.com